Παράλληλα με την επισκευή και αντικατάσταση του παραλιακού πεζοδρομίου, γίνεται αποκατάσταση  των φθορών που προκλήθηκαν λόγω καθίζησης στο Νέο Λιμάνι της Παροικιάς.
Το έργο κρίθηκε απαραίτητο εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου και για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμανιού.