Η πρόσβαση στην πλωτή εξέδρα, θα πραγματοποιείται μέσω ενός γεφυριδίου το οποίο εδράζεται στην ακτή.  Η εν λόγω πλωτή εξέδρα θα χρησιμοποιηθεί εποχιακά, για διάστημα έξι μηνών και θα τοποθετηθεί από την εταιρεία στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση, άνευ επέμβασης στον αιγιαλό.

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ενέκρινε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 63,58 για εποχιακή χρήση, στη θαλάσσια περιοχή Πλυντρί – Super Paradise στη Μύκονο, μπροστά από το JACKIE’ O BAR-MYKONOS, με σκοπό την προσωρινή πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας  «JACKIE’ O BAR-MYKONOS Ανώνυμη Εταιρεία Εστίασης-Τουριστική-Ξενοδοχειακή Α.Ε.». Η εν λόγω πλωτή εξέδρα θα πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα που υφίστανται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους, ιδίως ναυάγια και περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες.

Τέλος, οι ανωτέρω πλωτές εξέδρες δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, να βρίσκονται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλασσίων, συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.