Το Κ.Ε.Α. είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Το πρόγραμμα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

α) την εισοδηματική ενίσχυση,

β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης

γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Ωφελούμενες μονάδες είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (μονοπρόσωπα ή πολυπρόσωπα/συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων και οι άστεγοι)

Εξαιρούνται από την ένταξη στο πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.:

 • Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων.
 • Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κτλ), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ.9 του ν. 2716/99.
 • Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στις ένοπλες δυνάμεις.
 • Όσοι κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Επιπλέον εξαιρέσεις: Αν μέλος της ενισχυόμενης μονάδας κατέχει κάποιο από τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία, τότε όλη η μονάδα καθίσταται μη επιλέξιμη από το πρόγραμμα:

 • Ιδιωτικό σκάφος αναψυχής (μήκους άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών, Αεροσκάφη, Ελικόπτερα, Ανεμόπτερα, Δεξαμενές κολύμβησης

Διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης

Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Δήμων και των ΚΕΠ ή από αιτούντες τους ενδιαφερομένους, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.
 • Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.

Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, τουτέστιν, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού. Στην περίπτωση αυτή ο/η αιτών/ούσα προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου διαμονής του ή των ΚΕΠ, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού το έντυπο συναίνεσης, που βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος (https://keaprogram.gr/pub/Home/Contact )ή μπορεί να αναζητηθεί στους δήμους ή τα ΚΕΠ). Οι υπογραφές στο έντυπο συναίνεσης πρέπει να έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής. Με το έντυπο συναίνεσης τα μέλη του νοικοκυριού συναινούν στο σύνολο των διασταυρώσεων που θα πραγματοποιηθούν για την επιβεβαίωση των στοιχείων τους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Επιπλέον, οι αιτούντες δηλώνουν υποχρεωτικά στην αίτηση τα στοιχεία επικοινωνίας τους και συγκεκριμένα, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Ζητούμενα στοιχεία στην αίτηση

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα στοιχεία που ζητούνται κατά τη διαδικασία της αίτησης:

Πίνακας 6 Στοιχεία για την Αίτηση και Βασικά Κριτήρια Ένταξης
Στοιχεία και Κριτήρια Ένταξης Είδος Στοιχείων και Κριτηρίων Σχόλια
ΑΜΚΑ Ταυτοποίηση Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας
ΑΦΜ Ταυτοποίηση Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού Ταυτοποίηση Για τον κύριο αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού). Ο κύριος αιτών (και μόνο αυτός) μπορεί να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του δηλωθέντος αριθμού τραπεζικού λογαριασμού.
Διαμονή Ταυτοποίηση Για όλους, αιτούντα και μέλη της ωφελούμενης μονάδας
Εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών Στόχευση Για τον αιτούντα (υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή σύζυγος αυτού) και όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας
Ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Στόχευση Για τον αιτούντα και όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας εκτός των περιπτώσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρ. 2.3.1. του παρόντος (εξαιρέσεις)

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης θα παρέχει συνδρομή στην υποβολή αιτήσεων ως εξής:

Ημέρες/ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή, αποκλειστικά κατά τις ώρες 12-3 μ.μ.

Τόπος: 1ος όροφος Κ.Α.Π.Η. Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, οδός Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9

Δικαιολογητικά για την ένταξη στο Κ.Ε.Α.

 Α   ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ

 Β   ΑΜΚΑ όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό

 Γ   ΑΦΜ όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό

 Δ να γνωρίζει και να δηλώσει τα εισοδήματα του τελευταίου εξαμήνου από: ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑ, ΕΡΓΟΣΗΜΟ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΕΚΑΣ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (συμπεριλαμβανομένων όλων των παροχών), το ύψος ακίνητης περιουσίας, κινητής περιουσίας και χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όλων των μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό

*το ύψος της ακίνητης και κινητής περιουσίας και των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, απεικονίζονται αυτομάτως μέσω του taxis. Ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να τα επιβεβαιώσει ή, σε περίπτωση μεταβολής (πλην των χρηματοοικονομικών στοιχείων) να προσκομίσει δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η ενδεχόμενη μεταβολή τους.

 Ε  σε περίπτωση φιλοξενίας την αίτηση υποβάλλει ο/η επικεφαλής του νοικοκυριού (ενήλικο πρόσωπο που είναι υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού) απαραιτήτως συνοδευόμενη από το έντυπο συναίνεσης, υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους. Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται στον Δήμο ή στο ΚΕΠ, όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσέλθει για να λάβει βοήθεια στην υποβολή της αίτησης ένταξης στο Κ.Ε.Α.

 Στ  αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο δικαιούχος ή συνδικαιούχος είναι ο/η αιτών/ούσα

 Ζ   αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας όπως προκύπτει από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, της οικίας στην οποία κατοικούν τα μέλη του νοικοκυριού

Πρόσθετα δικαιολογητικά θα ζητούνται αυτομάτως από το σύστημα (ηλεκτρονική πλατφόρμα Κ.Ε.Α.), κατόπιν έναρξης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης και θα προσκομίζονται αποκλειστικώς στον Δήμο (όχι στα ΚΕΠ).

Κριτήρια ένταξης στο Κ.Ε.Α.

Εισοδηματικά κριτήρια:

Πίνακας 1: Παραδείγματα του εξαπλάσιου εγγυημένου ποσού για διαφορετικές ωφελούμενες μονάδες
Σύνθεση ωφελούμενης μονάδας Εξαμηνιαίο Εισόδημα
Ενήλικας (200 €)*6 = 1.200 €
Ενήλικας με ένα ανήλικο τέκνο (200 € + 100 €)*6 = 1.800 €
Ζευγάρι χωρίς τέκνα (200 € + 100 €)*6 = 1.800
Ζευγάρι με ένα ανήλικο τέκνο (200 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.100
Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα (200 € + 100 € + 50 € + 50 €)*6 = 2.400
Ενήλικας με ένα ακόμα ενήλικο μέλος (200 € + 100 €)*6 = 1.800
Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος (200 € + 100 € + 100 €)*6 = 2.400 €
Ζευγάρι με ένα ενήλικο μέλος και ένα ανήλικο τέκνο (200 € + 100 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.700 €
Ενήλικας με δύο ανήλικα τέκνα (200 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.100 €
Ενήλικας με δύο απροστάτευτα τέκνα (200 € + 100 € + 100 €)*6= 2.400 €
 • Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού.
 • Για κάθε επιπρόσθετο ενήλικα στην ωφελούμενη μονάδα: 600 € ανά εξάμηνο.
 • Για κάθε επιπλέον τέκνο στην ωφελούμενη μονάδα: 300 € ανά εξάμηνο.

Το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος λαμβάνουν ως εισοδηματική ενίσχυση, τη διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο δηλούμενο εισόδημα του τελευταίου εξαμήνου και το εξαμηνιαίο όριο (το εξαπλάσιο εγγυημένο ποσό του παραπάνω πίνακα), αναλόγως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι μία ωφελούμενη μονάδα απαρτίζεται από ένα ζευγάρι και ένα ανήλικο τέκνο και ότι το συνολικό εισόδημα που υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ (δηλαδή, κατόπιν αφαίρεσης του 20% από τυχόν εισόδημα που προέρχεται από «μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο καθώς και των ποσών από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας»):

 • Κατώφλι/Εγγυημένο Ποσό: (200 € + 100 € + 50 €) * 6 = 2.100
 • Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: (2.100 € – 1.200 €) / 6 = 150

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κριτήρια ένταξης στο Κ.Ε.Α.

Περιουσιακά κριτήρια

Ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό:

 • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 150.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία

α) Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης – Μικτής Χρήσης αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό:

 • Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό):

 • Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού:
Πίνακας 3: Όρια καταθέσεων / μετοχών, ομολόγων κτλ. ανά σύνθεση νοικοκυριού
Σύνθεση Νοικοκυριού Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 7.200 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 8.400 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 9.600 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 10.800 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 12.000 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 13.200 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 14.400 €

Ως ανώτατο όριο καταθέσεων ορίζεται το ποσό των 14.400 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στις καταθέσεις του νοικοκυριού. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος γίνεται βάσει του ανώτατου ποσού καταθέσεων που είχε το νοικοκυριό κατά τη διάρκεια του έτους που αντιστοιχεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση (π.χ. κατά την έναρξη του προγράμματος δηλώνονται οι καταθέσεις του έτους 2015) και όχι βάσει της τρέχουσας κατάστασης.

γ) Περιουσιακό τεκμήριο:

Πίνακας 4: Τόκοι από καταθέσεις (για το 2015) ανά σύνθεση νοικοκυριού
Σύνθεση Νοικοκυριού Τόκοι από Καταθέσεις (για το 2015)
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 53 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 80 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 93 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 107 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 120 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 133 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 147 €
Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 160 €

Ως ανώτατο όριο τόκων από καταθέσεις ορίζεται το ποσό των 160 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού (το ανώτατο όριο θα επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με την διαμόρφωση του εκάστοτε ετήσιου καταθετικού επιτοκίου).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος γίνεται βάσει του τι έχει δηλώσει ο αιτών στα αντίστοιχα πεδία της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι βάσει της τρέχουσας κατάστασης.

δ) Περιουσιακά κριτήρια αποκλεισμού:

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
 • δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,

όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

Τα νοικοκυριά, μέλη των οποίων, εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας (και άρα δεν δύναται να ενταχθούν στο Κ.Ε.Α.) έχουν δηλώσει στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ότι έχουν στην κατοχή τους:

 • ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (μήκους άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών),

 • αεροσκάφη,
 • ελικόπτερα,
 • ανεμόπτερα και
 • δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ανώτατο μηνιαίο ποσό ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.

Το ανώτατο ποσό που θα λάβει ένα νοικοκυριό ανάλογα με τη σύνθεσή του (το ποσό που θα λάβει, δηλαδή, σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, δεν είχε καθόλου εισοδήματα), αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1. Ανώτατο Μηνιαίο Ποσό Εισοδηματικής Ενίσχυσης
 • Το ανώτατο μηνιαίο ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι 200 € για ένα άτομο
 • Συν 100 € για τον/την σύζυγο ή/και για κάθε ενήλικο μέλος (άνω των 18)

Επιπλέον συν

 • 50 € για κάθε ανήλικο μέλος
 • 100 € για το πρώτο τέκνο σε νοικοκυριό με μονογονεϊκή οικογένεια
 • 100 € για κάθε απροστάτευτο* τέκνο


Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα
900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

*: απροστάτευτο τέκνο νοείται κάθε ανήλικο μέλος που είναι ορφανό και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά του έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.