Ο λαός της Θήρας πρέπει να καταδικάσει τέτοιες βρώμικες ενέργειες σπίλωσης του Γ Ν Θήρας και του έργου που έχει συντελέσει στη δημόσια υγεία του νησιού στο μικρό χρονικό διάστημα της λειτουργίας του .

Η δωρεάν δημόσια λειτουργία του ίσως ενοχλεί κάποια συμφέροντα,που το αντιπαλεύονται από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του ,αλλά είναι αδιαπραγμάτευτη

Αναμένουμε τις επίσημες θέσεις των υπολοίπων πολιτικών συνδυασμών.

Συντονιστική επιτροπή  ΟΜ Θήρας