Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

–  Φροντίδα του δικτύου των 170 χιλιομέτρων πεζοπορικών διαδρομών και συντήρηση της σήμανσης των μονοπατιών σε συνεργασία με το “Andros Routes”

–  Φιλοξενία δημοσιογράφων, bloggers και tour operators από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού

– Καταγραφή των δημογραφικών στοιχείων των επισκεπτών του νησιού, τους τρόπους ενημέρωσής τους για την Άνδρο, την ικανοποίησή τους από τη διαμονή, το φαγητό , τις παραλίες, τη διασκέδαση, τις εναλλακτικές δράσεις στις οποίες συμμετείχαν, τις προτιμήσεις τους, τις παρατηρήσεις και να σχόλιά τους, διαμορφώνοντας έτσι ένα ολοκληρωμένο και συνεχές σύστημα επαναπληροφόρησης (feedback)

–  Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας επικοινωνίας με τη δημιουργία επικοινωνιακής πλατφόρμας η οποία θα διαφοροποιεί την Άνδρο από ανταγωνιστικούς προορισμούς δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο παρουσίασης της δυναμικής των δραστηριοτήτων και των προσφερόμενων ταξιδιωτικών εμπειριών.