Την  Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάρου πραγματοποιήθηκε η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τον «Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος παρουσίασε τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Aρχής για το έτος 2017, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη Διοίκηση του Δήμου και την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος.

Παρουσιάσθηκαν αναλυτικά οι δράσεις ανά Διεύθυνση, Υπηρεσία  και Τομέα, καθώς επίσης το έργο και οι δράσεις όλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Πάρου.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην εύρυθμη λειτουργία, πρόοδο και βελτίωση του Δήμου Πάρου.

Προς ενημέρωσή σας, η παρουσίαση του απολογισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και μπορείτε να την βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dimosparou.blogspot.com/2018/07/2017.html

Το πλήρες κείμενο του Απολογισμού Πεπραγμένων Δήμου Πάρου έτους 2017 μπορείτε να το κατεβάσετε ΕΔΩ!!