Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβολίου επανεκλέχτηκε ο Γιώργος Νομικός. Στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέχτηκε ο Χαράλαμπος Δαρζέντας και στη θέση του Γραμματέα ο Μανώλης Ορφανός.

Για την Οικονομική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι:
Μάρκος Καφούρος (Πρόεδρος), Ρούλα Μπελλώνια, Άρης Χλωρίδης, Γιάννα Βαμβακούρη, Αργύρης Δαρζέντας, Σοφία Κίτσου και Αντώνης Σιγάλας.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέχτηκαν οι:
Νίκος Καμπουράκης (Πρόεδρος), Βαγγέλης Νομικός, Μηνάς Καφιέρης, Άρης Χλωρίδης, Γιώργος Κυριαζής, Σοφία Κίτσου και Νίκος Μάινας