Από τον περασμένο Μάρτιο έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την σύνταξη του φακέλου κατάθεσης πρότασης, για εγγραφή της αιγαιακής διατροφής στον κατάλογο της UNESCO, ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Και φτάνουμε στην τελική ευθεία. Εκτός απροόπτου στην επόμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, θα συζητηθεί το θέμα ώστε να εγκριθεί και η σχετική πίστωση.

Στόχος της υποψηφιότητας «είναι η πολύπλευρη ανάδειξη της ταυτότητας του Νοτίου Αιγαίου, των νησιώτικων παραδοσιακών προϊόντων και της τοπικής διατροφής και εντάσσεται στην στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προώθηση των τοπικών, ποιοτικών προϊόντων των νησιών, στις διεθνείς αγορές, παράλληλα με την διάδοση των τοπικών παραδόσεων και του πολιτισμού».
Σημειώνεται ότι η διατροφή του Αιγαίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική ιστορία της Ελλάδας, από τους προϊστορικούς χρόνους, μέχρι σήμερα. Τις τελευταίες δεκαετίες, η επιστημονική έρευνα έχει τεκμηριώσει τα οφέλη των διατροφικών παραδόσεων και των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων στην υγεία, καθώς και στην ευρύτατη αποδοχή τους ως υγιεινού διατροφικού προτύπου.

Η αναγνώριση

Η αναγνώριση της αιγαιακής διατροφής από την UNESCO, ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας, θα την κατοχυρώσει ως ένα πολυδιάστατο αγαθό, που το συνθέτουν τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα των νησιών, οι μέθοδοι παραγωγής, οι ιδιαίτερες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες, οι διατροφικές συνήθειες, ο πολιτισμός, τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις.

Η αιγαιακή διατροφή, η οποία εκφράζει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό τρόπο ζωής, που αξιοποιεί τους θησαυρούς της νησιώτικης γης και θάλασσας, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο, μέσω της προώθησης της νησιώτικης γαστρονομίας και των τοπικών προϊόντων, καθώς και της διασύνδεσης της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό.

Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει ζωντανές εκφράσεις και παραδόσεις αμέτρητων ομάδων και κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο, τις οποίες έχουν κληρονομήσει από τους προγόνους τους και τις μεταδίδουν στους απογόνους τους, στις περισσότερες περιπτώσεις από στόμα σε στόμα.

Τα τελευταία χρόνια η διάσωση της άυλης κληρονομιάς έχει καταστεί μία από τις προτεραιότητες της διεθνούς συνεργασίας χάρη στον πρωταγωνιστικό ρόλο της UNESCO στην υιοθέτηση της Σύμβασης για τη Διασφάλιση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το 2012 η χώρα μας εξελέγη στην Διακυβερνητική Επιτροπή του Οργανισμού για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι κινήσεις

H Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, στήριξε την συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων Πολιτισμού & Τουρισμού, και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την σύνταξη Φακέλου, που υπεβλήθη στην UNESCO, για την ένταξη της Μεσογειακής Διατροφής, στην Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO, από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και το Μαρόκο. Η πρόταση ενεκρίθη το 2010.

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO συμμετείχε, επίσης, στην επίσημη συνάντηση για τον εορτασμό της ένταξης της Μεσογειακής Διατροφής, στην Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO, που διοργανώθηκε, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου-Νέστορος στην Κορώνη (3/6/2011), της πολιτικής ηγεσίας των δύο συναρμόδιων Υπουργείων, των τοπικών αρχόντων αλλά και εκπροσώπων της Ιταλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκο.

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, τα σχολεία του δικτύου της UNESCO ASPnet και τις έδρες UNESCO για την προβολή και την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής