Συνταξιούχοι, που δεν διαθέτουν κάρτα ΑΤΜ περιμένουν μέσα σε υποκατάστημα της Πειραιώς στο Ηράκλειο Κρήτης, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015. Οι συνταξιούχοι, αν και με δυσκολία λόγω του συνωστισμού, εξυπηρετούνται με αλφαβητική σειρά και εισπράττουν μέχρι 120 ευρώ. ΑΠΕ ΜΠΕ/ΑΠΕ ΜΠΕ/ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ

Τη διαδικασία για την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων κατά την 12/05/2016 κύριων συντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος.

Στην εγκύκλιο καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα για τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι: i) Μέχρι 30/09/2016, έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός του 10% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι 31/12/2016, ii) μέχρι 31/12/2016, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός του 40% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι 31/03/2017, iii) μέχρι 31/03/2017, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός του 70% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι 30/06/2017, iv) μέχρι 30/06/2017, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός του 100% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή να έχει ολοκληρωθεί, μέχρι 30/09/2017. Συνεπώς, η διαδικασία της αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2017, ενώ η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη και η προκύπτουσα προσωπική διαφορά θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στο οικείο πληροφοριακό σύστημα έως 01/01/2018.