Διαβάστε παρακάτω τις τέσσερις θέσεις των παρακάτω ειδικοτήτων.

  • Διευθντής Χειρουργικού Τομέα, 1 θέση
  • Διευθυντής ΤΕΠ – Γενικός Ιατρός (ελλείψει Παθολογίας), 1 θέση
  • Διευθυντής Μονάδας Τεχνητού Νεφρού – Ιατρός Νεφρολογιας, 1 θέση
  • Ιατρός Μικροβιολογικού Τμήματος – Ιατρός Μικροβιολογίας, 1 θέση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται μέχρι τις 29/8/2017, ώρα 14:00, να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.