Την Τρίτη 10 Ιανουαρίου θα γίνει η παρουσίαση του έργου, από την ομάδα των μελετητών που έχουν αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο δημαρχείο της Πάρου σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η σχετική ανακοίνωση

O Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Κωβαίος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου κ. Σταύρος Καραχάλιος σας προσκαλούν σε διαβούλευση με θέμα:«Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Λιμένα Πάρου:Αποτελέσματα Α΄ Σταδίου-Στρατηγικό Σχέδιο Λιμένα- Διαμόρφωση Εναλλακτικών σχεδίων Ανάπτυξης Λιμένα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Πάρου, με παρουσίαση του έργου από την ομάδα των μελετητών που έχουν αναλάβει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017, ώρα 12:00΄.

Θέματα της συνάντησης:

1ο     Παρουσίαση της ανάλυσης υφιστάμενης κατάστασης, των προοπτικών και των στρατηγικών στόχων του Λιμένα Πάρου στους διάφορους τομείς λειτουργίας (επιβατικός, τουριστικός, εμπορικός, αλιευτικός κ.λπ.).

2ο     Συζήτηση για την αναδιοργάνωση των λειτουργιών της λιμενικής ζώνης σε συνδυασμό με τη διευθέτηση της κυκλοφορίας στις οδικές προσβάσεις και την πολεοδομική οργάνωση και την προστασία και ανάδειξη του οικισμού της Παροικιάς.

3ο   Συζήτηση για την εξειδίκευση των στρατηγικών στόχων και τη διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων ανάπτυξης του λιμένα (νέες λιμενικές υποδομές, μεταφορά λειτουργιών σε άλλες θέσεις κ.λπ.).