Πιο αναλυτικά η Διεύθυνση Τεχνικών ‘Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει δημοπρασία σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.44122016. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.2.(α) του ν.44122016 (Δημόσιες Συμβάσεις ‘Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου :

«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Μυκόνου» προϋπολογισμού 200.000,00 β (με Φ.Π.Α.).

Η δημοπρασία Θα γίνει την 17/8/2017 & ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ερμούπολη, Τ.Κ 841 00, ΣΥΡΟΣ..

Στη συνέχεια ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος αναφέρθηκε για το συγκεκριμένο έργο μέσω της προσωπικής στου σελίδας στο Facebook:

Στη Μύκονο το επόμενο έργο μας.
Υπεγράφη σήμερα η προκήρυξη της συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μυκόνου, προϋπολογισμού 200.00,00 ευρώ.
Καθημερινά και σε όλα τα νησιά μας, σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα έργα που έχουμε ανάγκη.