Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 7 ΑΤΟΜΑ    ΣΟΧ 3/2018

https://mykonos.gr/anakinosi-gia-ti-synapsi-symvasis-ergasias-orismenou-chronou/

  1. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 θέση)
  2. ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (5 θέσεις)
  3. ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (1 θέση)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 9 ΑΤΟΜΑ    ΣΟΧ 2/2018

https://mykonos.gr/anakinosi-gia-proslipsi-prosopikou-idoch/

  1. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (2 θέσεις)
  2. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (1 θέση)
  3. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (Μηχανολόγων ή Μηχανολόγων Συντηρητών ή Τεχνικών ειδ. Μηχανολογίας) (1 θέση)
  4. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (1 θέση)
  5. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1 θέση)
  6. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (1 θέση)
  7. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά – μέχρι και την Παρασκευή 3η του Αυγούστου 2018 – προκειμένου οι αιτήσεις να μην κριθούν εκπρόθεσμες.

Τα απαραίτητα προς συμπλήρωση έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε είτε μέσω των συνδέσμων (link) παραπάνω είτε απευθυνόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου.