Η ακριβής πρόβλεψη δεν μπορεί παρά να αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο, προσφέροντας σε ξενοδόχους και επαγγελματίες της τουριστικής βιομηχανίας τη δυνατότητα να διαχειριστούν σωστά τα έσοδα, αλλά και να καθορίσουν αποτελεσματικά τις στρατηγικές τιμολόγησης και στόχευσης της τουριστικής κίνησης.

Πρωταρχικός στόχος της εν λόγω μελέτης, που παρουσιάζει πρώτο το Tornos News, υπήρξε η πρόβλεψη της επερχόμενης ζήτησης για κρατήσεις ξενοδοχείων στη μηχανή κρατήσεων WebHotelier για ένα αριθμό τουριστικών προορισμών και κορυφαίες αγορές. O λόγος που επελέγη η Σαντορίνη είναι το μεγάλο διαθέσιμο στατιστικό δείγμα (23483039 queries για 398 καταλύματα).

Τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης που πραγματοποιήθηκε ήταν η πρόβλεψη της ζήτησης για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, η εποχικότητα της ζήτησης και το πώς αυτή διαφοροποιείται από χρόνο σε χρόνο, αλλά και η ανάδειξη και η ανάπτυξη νέων αγορών / χωρών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, αναμένεται ότι το υψηλότερο σημείο της ζήτησης, όσον αφορά τις ξενοδοχειακές κρατήσεις για τη Σαντορίνη, θα μετατοπιστεί χρονικά. Πιο συγκεκριμένα, οι υψηλότερες ξενοδοχειακές κρατήσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2018 σε σχέση με τον Αύγουστο που ήταν για το 2017.

Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ακόμη ότι αναμένεται ότι θα παρατηρηθεί αξιοσημείωτη αύξηση της ζήτησης των ξενοδοχειακών κρατήσεων για τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε αναλυτικά τη μελέτη.