Η σχετική επιστολή

Πρόσφατα, σε λιμάνια ή πέριξ αυτών ή σε θαλάσσιες περιοχές κοντά σε ακτές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας και ιδιαίτερα στο Σαρωνικό και στις Κυκλάδες, εντοπίσθηκαν να πλέουν αρκετά αντικείμενα (ξύλινα ή πλαστικά κουτιά, πλαστικές σακούλες, μπουκάλια, κ.α) τα οποία μεταφέρονται στην θάλασσα από την ξηρά μέσω των ποταμών, ξεροπόταμων, χειμάρρων εξαιτίας των έντονων κατά την τελευταία περίοδο βροχοπτώσεων, που σημειώθηκαν στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα αλλά και των ισχυρών Νότιων Ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Ενώ τα μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιπλέοντα αντικείμενα μπορεί λόγω του μεγέθους τους να μην συνιστούν κατά αρχή κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα, εν τούτοις προκαλούν συχνές και σημαντικές βλάβες στον στόλο των επιβατηγών ακτοπλοϊκών ταχυπλόων πλοίων, καθόσον τα αντικείμενα αυτά κατά την λειτουργία του πλοίου και στην διαδρομή του πλου αναρροφώνται από το σύστημα πρόωσης των πλοίων, εισερχόμενα στους υδροπροωθητήρες, εμποδίζοντας την σωστή λειτουργία αυτών ή καταστρέφοντας ακόμη και εξαρτήματα αυτών, προκαλώντας έτσι σημαντικές βλάβες σ’ αυτούς. Οι βλάβες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα είτε την πλεύση με μειωμένη ταχύτητα των ταχυπλόων πλοίων μέχρις εξαγωγής-απομάκρυνσης και απεμπλοκής των εισερχομένων αντικειμένων ή την ακύρωση ή τροποποίηση των δρομολογίων για να επιδιορθωθούν οι προκληθείσες βλάβες/ζημιές.

Για τον περιορισμό των ανωτέρω προβλημάτων  εξαιτίας των φερτών από την ξηρά υλικών θα πρέπει να αναληφθούν από όλους τους αρμόδιους φορείς (αρμόδια Υπουργεία, Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής  Πολιτικής, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, υπηρεσίες αποκομιδής σκουπιδιών-καθαρισμού λιμένων επιπλεόντων αντικειμένων, κ.α.)  οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε να περιορισθεί και να εξαλειφθεί το φαινόμενο μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση να πλημμυρίζει η θάλασσα με υλικά που όχι μόνο ρυπαίνουν την θάλασσα αλλά αποτελούν θαλάσσιο κίνδυνο και εμπόδιο στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και της δραστηριοποίησης κυρίως των ταχυπλόων και όχι μόνο πλοίων.

 

Με εκτίμηση

Για την SEAJETS

Γεώργιος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ