Η ατζέντα της συνάντησης περιελάμβανε σημαντικά αναπτυξιακά έργα και υποδομές για το νησί μας, των οποίων η υλοποίηση προγραμματίζεται άμεσα ή σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα όπως:

  • Η άμεση δημοπράτηση του έργου αναβάθμισης του αεροδρομίου της Σύρου (επέκταση διαδρόμου και υποβιβασμός λόφου στη νότια πλευρά), Π/Υ 2.2 εκ. €. Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει απόλυτη ωριμότητα, δεδομένου ότι διαθέτει εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης, μελέτη σκοπιμότητας και κτηματολογικούς πίνακες για τις προβλεπόμενες απαλλοτριώσεις, ενώ έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  • Η υποβολή προς έγκριση από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας (ΕΣΑΛ) του Master Plan του λιμένα Ερμούπολης, στο οποίο προσδιορίζονται με ακρίβεια οι τουριστικές και λοιπές χρήσεις και οι αναγκαίες υποδομές (εμπορικοί και επιβατηγοί λιμένες, μαρίνα, κρουαζιέρα κλπ.), η οποία εκτιμάται να εξασφαλιστεί εντός του 2017.
  • Οι προγραμματισμένες ενέργειες, εκ μέρους του Δήμου και του ΥΠΕΘΑ, για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου Λχγού Αποστόλου Ζαφείρη και του Πεδίου Βολής Βάρης.
  • Η χρηματοδότηση της πράξης “Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Στέρεων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και νέου κυττάρου ΧΥΤΥ στη θέση “Κοράκι” (Β’ φάση)”, Π/Υ 6.5 εκ. €, η οποία περιλαμβάνεται στο Τοπικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης και το νέο ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου και προτάθηκε στην πρόσκληση με κωδικό 14.6i.26-27.1. Η σχεδιαζόμενη Μονάδα, καθώς και το νέο κύτταρο του ΧΥΤΥ, πρόκειται να κατασκευαστούν εντός της ήδη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης έκτασης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ. Το γεγονός αυτό θα επισπεύσει την υλοποίηση του έργου, καθότι απαιτείται τροποποίηση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών ορών και όχι αναζήτηση χώρου και περιβαλλοντική αδειοδοτήση από την αρχή.

Ο κ. Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίηση του για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, σε στρατηγικούς τομείς, όπως η ανάπτυξη του τουρισμού, η προσέλκυση επενδύσεων και η διαχείριση στερεών αποβλήτων. Ιδιαίτερα, για το έργο της αναβάθμισης του αεροδρομίου, με βάση τη διεξοδική ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε, την απόλυτη ωριμότητα του, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχει ήδη αναλάβει ο κ. Παπαδημητρίου, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους Υπουργούς, αναμένονται θετικές εξελίξεις το αμέσως επόμενο διάστημα.