Επιπλέον, το 50% των επιχειρήσεων αυτών σκοπεύει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και το 46,3% από ελληνικά επενδυτικά κεφάλαια. Οπως προκύπτει από πρωτογενή έρευνα, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στον ιστότοπο του StartUpGreece  για τη διερεύνηση των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνικών υφιστάμενων & υπό σύσταση Start-up το σύνολο σχεδόν των start up αξιολογεί την εύρεση κεφαλαίων ως την κρισιμότερη ανάγκη, χωρίς ωστόσο να είναι η μοναδική.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη και το μάρκετινγκ κατέχουν τη δεύτερη θέση με 61,7% στο σύνολο του δείγματος, εμφανίζοντας σημαντική διαφορά  μεταξύ των υφισταμένων (69,2%) και των υπό σύσταση επιχειρήσεων (54%). Το 83,5% των ερωτώμενων που απάντησαν δήλωσαν τα ίδια κεφάλαια ως πηγή της εξασφαλισμένης χρηματοδότησής τους,ενώ μόλις το 4,7% δήλωσε τον δανεισμό από ελληνική τράπεζα.

Σύμφωνα με την έρευνα το  76,3% των υφιστάμενων επιχειρήσεων έχει ιδρύσει επιχείρηση την τελευταία πενταετία. Το 39,7% των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι ΙΚΕ & Μ.ΙΚΕ. Επίσης, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας:

  • Οι περισσότερες υφιστάμενες επιχειρήσεις του δείγματος απασχολούν έναν εργαζόμενο, σε όρους πλήρους ετήσιας απασχόλησης
  • Το 95% των υφιστάμενων επιχειρήσεων έχει φορολογική έδρα στην Ελλάδα
  • Το 38,7% των υφιστάμενων επιχειρήσεων έχει φορολογική έδρα στην περιοχή Αθήνας-Πειραιά και περιχώρων
  • Το 24,1% των ομάδων του συνόλου των ερωτώμενων περιλαμβάνει 2 άτομα, ενώ διαφοροποιήσεις εμφανίζονται μεταξύ των δυο κατηγοριών υπό σύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν κατανέμονται ως εξής:

  • Το 35,9% του συνόλου του δείγματος δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της τεχνολογίας
  • Αξιοσημείωτη είναι η απόκλιση που διαπιστώνεται μετ αξύ των δύο κατηγοριών στον τομέα της αγροδιατροφής (19% για τις υπό σύστα ση επιχειρήσεις, έναντι 6.2% για υφιστάμενες)

Επίσης, το  38,3% του συνολικού δείγματος δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία  δομή υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (30,8% των υφιστάμενων  επιχειρήσεων και 46% των υπό σύσταση επιχειρήσεων) ενώ το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσελκύουν οι θερμοκοιτίδες-εκκολαπτήρια (incubators), σε ποσοστό της τάξεως του 16,4% για το σύνολο του δείγματος.